Uchwała nr XXV/554/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025