Uchwała nr XXIV/538/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017