Uchwała nr XXIII/531/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaszenia mandatu radnego Eugeniusza Wycisło