Uchwała nr XXIII/527/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mikołowie