Uchwała nr XXIII/526/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mikołów na lata 2015 - 2018”