Uchwała nr XXIII/524/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha