Uchwała nr XXIII/519/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie uchylenia uchwały XVI/286/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej