Uchwała nr XXII/506/2016 z dnia 27.09.2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025