Uchwała nr XXI/504/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaszenia mandatu radnego Sylwestra Czarnoty