Uchwała nr XXI/503/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa