Uchwała nr XXI/487/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025