Uchwała nr XX/479/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa