Uchwała nr XX/474/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Długiej