Uchwała nr XIX/462/2016 z dnia 24.05.2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii