Uchwała nr XVIII/423/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025