Uchwała nr XVIII/422/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok