Uchwała nr XVII/405/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie skargi na działania Burmistrza Mikołowa