Uchwała nr XVI/384/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXVII/598/2017 z dnia 21.03.2017 r.