Uchwała nr XVI/389/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działania Burmistrza Mikołowa