Uchwała nr XVI/383/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitarnego