Uchwała nr XVI/381/2016  z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016