UCHWAŁA NR XV/356/2015

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 22grudnia 2015 roku

 

w sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/296/2015 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 27 października 2015 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015