UCHWAŁA NR XV/342/2015

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 22 grudnia 2015

 

w sprawie zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały nr IV/24/2015

z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015