Uchwała nr XIII/311/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gronie