Uchwała nr XIII/305/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym