Uchwała nr XI/256/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie zmiany uchwały nr X/207/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Mikołowa na temat budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) miasta Mikołowa na 2016 rok