Uchwała nr XI/250/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XIII/304/2015 z dnia 27.10.2015 r.