Uchwała nr X/218/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie wspólnej realizacji zadania dotyczącego monitorowania przestrzeni publicznej z Powiatem Mikołowskim w ramach systemu monitoringu wizyjnego „Elektroniczny Strażnik”