Uchwała nr X/205/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie przejęcia do prowadzenia od Wojewody Śląskiego niektórych zadań w zakresie sprawowanej ochrony zabytków