Uchwała Nr 4200/III/243/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 23.242.619,93 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Mikołów