Uchwała nr LXII/612/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/514/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024