Uchwała nr V/54/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLIV/797/2018 z dnia 18.06.2018 r.