Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1170/26/22 w sprawie sposobu podziału środków na 2022 rok na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów