Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1157/13/22 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie, obręb Śmiłowice, przy ul. Miętowej