Uchwała nr XLIX/488/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego