Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1065/282/21 w sprawie zmiany stawki bazowej czynszu w lokalach gminnych