pok. nr 12, 13, 14, ul. K. Miarki 15(budynek Białego Domku), 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 84 55 , 32 324 84 56, 32 324 84 57, 32 324 84 58

e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich w szczególności należy:

a) Prowadzenie rejestru mieszkańców.
b) Prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców.
c) Prowadzenie rejestru wyborców.
d) Wydawanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów.
e) Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu obowiązku meldunkowego.
f) Udostępnianie na wniosek danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych.
g) Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
h) Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych.
i) Przygotowywanie zezwoleń na organizację imprez masowych.
j) Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych.
k) Przygotowywanie list w zakresie powszechnego obowiązku obrony.
l) Przygotowywanie spisów dzieci podlegających powszechnemu obowiązkowi szkolnemu.
ł) Realizacja zadań ustawowej pomocy repatriantom w gminie.
m) Załatwianie spraw związanych z obsługą i wydawaniem Karty Mieszkańca Gminy Mikołów.