Protrokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 9.09.2021 r.