Uchwała nr XLVI/440/2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa