Uchwała nr XLVI/436/2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg