Petycja do Rady Miejskiej Mikołowa o podjęcie uchwały