Uchwała nr XLV/423/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika w wyborach uzupełniających