Nr MPZP

M_112

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj

Rejon

Goj

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

XLII/393/2021 z dnia 25.05.2021 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 3952 z dnia 4.06.2021

Status

obowiązujący od 5.07.2021 r.