Uchwała nr XLIII/408/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego