Nr MPZP

M_110

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie

Rejon

Borowa Wieś, Paniowy, Centrum

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XXXV/321/2020 z dnia 15.12.2020 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 9433 z dnia 24.12.2020 r.                                         

Status

obowiązujący