Nr MPZP

M_102

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Reta Śmiłowicka

Rejon

Reta

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XXXVIII/737/2018 z dnia 23.01.2018 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 655 z dnia 31.01.2018 r.

Status

nieobowiązujący od dnia 1.05.2021 r.