Nr MPZP

M_100

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa - Borowa Wieś, przy ul. Buczka II

Rejon

Borowa Wieś

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XXVI/581/2017 z dnia 14.02.2017 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 1756 z dnia 22.03.2017 r.

Status

obowiązujący