Nr MPZP

M_87

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – Bujaków przy ul. Hutniczej

Rejon

Bujaków

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XVIII/442/2016 z dnia 26.04.2016 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 2583 z dnia 9.05.2016 r.

Status

obowiązujący