Nr MPZP

M_80

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla Borowa Wieś przy ul. Buczka

Rejon

Borowa Wieś

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XVIII/433/2016 z dnia 26.04.2016 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 2574 z dnia 9.05.2016 r.

Status

obowiązujący