Nr MPZP

M_75

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Bielskiej

Rejon

Gronie

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XII/282/2015 z dnia 29.09.2015 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 5141 z dnia 9.10.2015 r.

Status

nieobowiązujący od 9.12.2022 r. - unieważniony przez M_121